دكتر فريد نژاد دادگر رئيس بخش راديوتراپي انكولوژي سينا

بورد تخصصي راديوتراپي انكولوژي عضو هيات علمي دانشگاه

با 15 سال سابقه در درمان آموزشي و پژوهشي در زمينه سرطان

حوزه تخصصي : درمانهاي نوين سرطانهاي پستان دستگاه گوارش ، پروستات ، براكي تراپي پروستات

عضو انجمن سرطان آمريكا ASCO   ، انجمن راديوتراپي انكولوژي اروپا  ESTRO و هيات مديره انجمن سرطان ايران

 

رئيس بخش راديو تراپي انكولوژي سينا بورد تخصصي رشته راديوتراپي انكولو‍ژي از انستيتو كانسر دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال 1381 و سابقه 13 سال فعاليت تخصصي ،درماني و پژوهشي در سرطان دوره هاي متعدد حرفه اي شامل كنترل و ارتقا و كيفيت بخش هاي راديو تراپي تحت نظر آژانس بين الملل انرژي اتميبراكي تراپي كانسر پروستات در كشورمان عضو انجمن سرطان امريكا (ASCO) وانجمن راديو تراپي انكواژي اروپا (ESTRO) و عضو هيات مديره انجمن سرطان ايران زمينه اصلي فعاليت درماني و پژوهشي : سرطانهاي دستگاه گوارش ،ريه ،پستان و براكي تراپي كانسر پروستات